Similar regions between promoters of yflA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCGAAAAGTGCTATGACGAAAAAGAACGCGAGCAATTAATCAGAAAAAAATCTGAAAAGC hal ..........CTATTACCAAAA-GATTGCTATTCTTGCCTTTGAAAAAAATTTGTATA.C -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATTGCTGCTTGATAAGCTTGTCGACAAAAAAGGCATGTTTTCAAAGCCAGCATCCGCTT hal AAATGCTG-TTAATAGGATCGTC...................................TT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTATAAGAATAAAGTATATGACCGGCTTGGACGAAACAGACCTTCTTCCAGCTGATTTG hal TCTAAAATACTGATCTCTATAAC..................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TCTTGTCTGCAGGATGGCGATTGATAAAAGCCATCCTTTTTATGTTCCAAGTTCTATGTC hal ............................................TTCCAAATGCT--GTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAAAGGTTTATGTTTTT---CCATCTATGGGAAATGATTCATAAACGAAAAAAGGGTGAT hal AATAGGATCGTCTTCTTGCCCCATATGTATGAAA..ATGTATGAAAGAAAATAG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGG hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...