Similar regions between promoters of ygaG

sub GGAAGCATTTGATGT-GTGGAAGCTGAAGAAAAACTTCGGAAAAGAGTATATGGGAATCG hal GGAAGCGTGCGCCGTTGTGGAAG---AAAGAAAACAACGGAAAAACAAGCAAGCGCATCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AGCGTTCCACTTTTT--TAATTGATAAAGA---AGGCCGGCTCATTAAAGAATGGAGAAA hal ATACACATCCTTTTTACTAGATGTAAAAGATACAGCCCCGCTCTTT......TGGAAGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AGTAAA-AGTAAAGGACCATGTAGCCGAAGCGCTTCAAACCCTCAAAGATATGTCTGAAA hal AGAAAACAACGGAAAAACAAGCAAGCGCATCGATACACATCCT................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGTAAATCTCTATGAGCCTATGCTTACTTTTACCCTGATATCAATTGACAA-ATTATCGT hal ........................................TTAATTGACAATAATATCGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGAAAGAGTTACACTAATTATAAACATTACAATGTAAGAATTTTTTTTAG----AAGAGA hal CTTCATACT-ATACTATTTATAAAGATTATAATGTAAGAATGTTTTTTTCTTGAAAGTGA -60 -50 -40 -30 -20 sub GGTGCATGACGG hal GGTGCATGACG. -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...