Similar regions between promoters of yhaH

sub AAAAAGATAAGACATAGTGTAAAGGCGGTTCCGGTTGAACAAACAAGCGCTTTCTGCCGG hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ATAACCCTCTTGGGCGGATAAGAAGCAGCCTGGCTGAGAAGTTTGATATAGTAAACAGCG hal .......TCTTTTGCG-ATTAAATACAAGGTGTGTAAAAAGGCATATATAGATAAAAGCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CCTGAAGCGAAGGCAAGGGTGATGCAGGATAATACAATCAAAAAGACAGACAACCTTCTC hal ..........AGATAAAAGCGAAACAGAAAAAAGAAATAAAA..............TTTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CCTCCTTTTCACT-TAAAAAATATGCTAAAATAAAGCAAGCTATGTATAGAAGTTCAGGC hal CCTCCTTTTTCCTATCACTTATATGTGAACATAAGGGAATTCATGACTCTAATTTAAG.. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTCAACAAAAATGAAAAATGCTGAATGAATCCTATTTTGAAGAAAAGACGGGTGATTGT hal ....AACAGAAAAAAGAAAT........................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...