Similar regions between promoters of yhaV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> sub AGGAATCCGGCCCACAAAGCTGCTTCATAAAAAACTGCAAAGCGGAATGTCCAA-GGAGC hal ..........................................CGCAATGGGCAATGGAAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCGCATGCTGAGTTGAAAAAAGACTATTTAATTCATGATGAAAAAATCATGCTAATGC hal AA.............TTAAGAAAGACT..........................CTTAAGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGAAATTGTTGACCGTCAGCTGGCGCAGTGCCGGATTTGTACCGAGTAAAGGAT-GAAG hal GGGGCATTGTTG..................................GAAAAGGATAGACA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCAGCATTTATATCGGCATTCCGTTCTGCCCGACAAAATGCGCGTATTGCACATTCCCTG hal TGAGGAGTTA.......................CAAAATG-GCGTAT............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CGTACGCTATCCAAGGACAGGCGGGCAGAGTCGGCTCATTCCTATGGGGACTGCATTACG hal ..........................AGAAGCGGCCCATT.................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...