Similar regions between promoters of yhcQ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CCTTCGACAAGTGCCTGTCCTTCTTTTTGCTGTATTGCCTTCTCAATCGATATAGGCTGT hal ..TGCGAACAGAGTCTGAGCTCATTTT................CCATCCATGCAGGTCGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<< sub TGCGGTTCAGCTGCCTTTACAGCTTCGAACGTGTACATTACATTTAAGAAC-ATTAATGC hal TG.............................TTTACGTTCCAATACGAAACGATCGATGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CGTGATCAACACAATATGCAGAATACGCCTCATCATATTTCCTCCCTTATACACATAATG hal CGCCCTTAGCGAAAT-TTTAGTACAGTCCAAATCAGCTTCCCACCTATAGA......... -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACAACGATTTTGTCTGCTTATCATTTCGACAGACAGCATATAATTCCTTTCAGGCTTCTG hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CATAATACACGGCAGACTGACACAAAATACAGCTGATCTGAAAAAAAAG-GAGGAATTCG hal ...........GCAGGGTGACCATCCATGCAGGTCGTTGGCAAAAAAAGTGAGGTA.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...