Similar regions between promoters of yhdY

>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACAAAATATGATCCTTTATAATAGCAAAAAAGGAGGCGAGATCATGGGAAAAGGGAGAA hal .................TAAAATAGCAAATTAG-AGGAGAGAAGATTAGA.......... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCAGAGTGGAGGAAAGAATTAAAGCCGAAACGGATGCTGAAATGCAAAAAGCAACTCTCC hal ............AAACAAAGAAAGCCTAAAATGA................GAAACTGTC- -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGATCAGACACAAACGAAAAAAGGTAAGTGACTGTCCCTATTGAATCTGGCTGATAGAT hal TCGTTCAAACAGAAAAGGA......................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GAATTGAGAAATGACCCCGGCGTTTCGCCGGGGTTTTGTGCTGCATAAGACATTTAAATG hal ......................TTTGAGCGGGCTTTTTTG.................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AACATCCTTACGAATATTTTAGTATAATAAACAATTGATTGGGATAGAGGGGAGACAGTC hal .........AGGATTATGTTTTTCTAATACA.............TAGAGGAGAGA..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...