Similar regions between promoters of yhfK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGAAGCGTTATCCGGTTGGATCGATCGATTTGCACCTGGAAGTCAAGAAAGGCAAAATCG hal .....................................GGGAATCAAGAAAG...AAATCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> sub AGGACTGCAAAATCTTCGGAGATTTCTTCGGTGTCGGTGATGTATCTGAAATTGAAA-AC hal AGAA.........................................CTGCAAGGGAACGAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGCTGGTCGGAAAACAATACGAACGCAGCGTCATCGCTGATGTGCTCGAAGGTGTGAAT hal CTACTCGTCCATTTTCAATATG...................TGGGAACGAGCATGTTAAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> sub CTCAAGCATTACTTTGGGAACATTACGAAAGAGGATTTCCTTGATC--TGATTTACTAAG hal CGAAAG...................CGAAAAAGAGCTTCAACGATGGTTAATTGACCAAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCAAAACACATCGTTTGAAAGAGCGGTTGTGTTTTTGAAATAATGGAGGCAGGAGGGATT hal G........................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAC hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...