Similar regions between promoters of yhfP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGATATACATATTAAATGACTTATTTGTCGTTCCTCATGCGCGTACAAAGGGAGCCGG ste .............................................TTCAAAGGGAGCC.. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGCCGGCTGCTTTCTGCCGCAAAGGATTATGCAGGGCAAAACGGGGCAAAATGTTTAAC ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> >>>>>> >>>> sub ACTTCAGACTGAGCACCACAACCGGAAGGCAAGAAGCTTG-TATGA---GCAAAA-CGGC ste .........................AAGCCAAGAAGCTCCATATGATTCGTAAAATCGGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATGAAGAGGATACCGGATTTGTCCATTATTGTCTCAATGTGCCGGCGAAGTGAAAATGG ste CGTAAAGAG................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CGGCTTGATGATTTGGTTTTTTGAACGTTCTTCGGTTACGATATAAATGAAAAGGAGTGT ste .............................CTTGGGCTTCGCTATA.ATCAAAAGGAATCC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCCGA ste GGCG. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...