Similar regions between promoters of yhjD

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CCACCACAAACACGATCAGCGGCAAAAACGGGAGAAATGCTTCAATTAAAGGCAGCAGCA hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAGCAATGAGCGGACCGAAAGCCCTATAGCTTTGAAATAATTCAGTTAAATGTTCCTGTG hal .AGCAAGGAGATGACAACAAGC.......................TTAAATGGTACT-TG -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TCAAA-TAGGATAAAAAATGCTCCAACATTTATACTCCTTACCGGGTTTGTCTATCCTTA hal TCATTGTAGCAGAAAA............................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTCTACACATTATCAGCAGAAAACTAAAAAGTTTTGGTGATTTTTTCTGTCTTTGAAACA hal .......CATTGT-AGCAGAAAA..................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTCACCAGCCGATATAGAATACAAATAGAACAAACGTTCCCTTAGAAAGAAGGAGTCAA hal ...............TACAATAAACAACGAACACATGTTCC................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...