Similar regions between promoters of yhxB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCGCAGAACGGGACGTTTATTTTTTGATATCAATTGGGTAAGAACATATAAAGATGCCGT hal .........................................GAAGAAATAAAGAGG.... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATTGATTTTATGAGCGAGCGATTCCAATGGGATGAGCAGGCGAAAAACAAACATACAGA hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]]]]]]]]]]]]]]] sub AAACCTCAACA--AGCTTTTACACGATGCGGTCGTACCGCTTGAGCAATAAATCATAACG hal ...CCTCCACATAAGCTTTTCAAAGA........TGCCGCTCTAGTAA--AAGGAAAAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GGCTGTCTGCAGCCCGTTATTTCTTTTTACGTGCCGAAAGGGGGAGATCTCAGGTTATCA hal GTCTGT................................................TCATCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGTGACAGAGGCACCCGCTTCATATAAAATAATGGCATAAGCTGATACATAGGAGGACGA hal AATCACAAAGCAAGCAAGATGATATAA...........AAGATGATATAATGGAAGA... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...