Similar regions between promoters of yirY

sub CAGCTGGCTGGATGAAGGCAGAGATCAGAATGCTTGGATTGACTTGGAAATCCGTGTCGC ste ...CTGGTGTGAGGAAGGAAGAGACCAATCAAGCTGGATCGATTTGGAGATCCATGTGAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GGACCAGCTGTCACTTGAAGAGATTCACAGGCTGCGGAAGGCGCACCCGGGCTTTATCCA ste CGAGTCGTTGACAATGGAGGAAATTGATCGGCTGCGTAAGCTTCATCCCGGATTTGTCCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TATCAGGCCGGTTTTTGAAGAACAGAACAAAGACCGG---GAACGGATCGAGGTTAAACA ste CATTCGCCCGGTGCTTCCCAATCGGGAGGAAGAGATGATGGAAATGAGCCGCG---AGCC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TGTCTCAATCGAGGACCGCTTTAAGAAATTTTATGAAAAACAAACTGGCGGTGCGGTGCC ste GCTTTCACTTGAAGAAATGTTTCACCGCTTTTACGAACGGCAGACTGGGGGACAAACGCC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGATGAAGAAATGGTGAGGCTGTTTTTAGAGCTTGCATCAGGCGTTGAAGAGGAGGATGC ste GGATGAAGAGCTCGTCCGCCTCTTTTTGGAGCTGGCGGCGGAAG---AAGAGAAGGAAGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAA ste GGA -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...