Similar regions between promoters of yitG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACAAGGCTGGCGGCCGGCAAACAAGGGCCGATGCGAATCGATATACCGAGTGAACACACG hal .................................CCAATCGA-ATATCGTGTCAA...... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTCTGCATGACAGCCTGATAGAAATGGGATTTCATAAAGATGATGAACCTCCGATTTTG hal ......CGTGTCAAACGGATTGTACCGTTCCTTAAAAGAGAGCGATCACTATCGGTTATG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCTATCAGAAAAAAGCG-------CCTATTCAAAA----TGGACACTTATATGCTTTGA hal ATTTTGTAGACAAAAACGTCAGCGTCCATTTCAAAAGGAATGGACGCTTTTGCACTTTTA -180 -170 -160 -150 -140 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TTTCACAGGCTCTCGGTTAACCCTCTTTTTTCCCGAACAGGTATCTTCTGTTCGGTTTTT hal CTAATCATGC.................................................. -130 -120 -110 -100 -90 -80 sub TGCTGTCTGATCGCTGAATAAACGAAGCCATCAGGGACATTCTAAGCAGAAGAAAAGGAG hal ......CTCATCGATGAATAGACAAAAACGTCAGCGTCCATTT---CAAAAGGAATGGA. -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub TGTGCTCTGAG hal ........... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...