Similar regions between promoters of yjaU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATGCCATATGTGATAAAAGGAACGTCCAAATAAAGGCAATAATATATCGCACGTTTCCAC hal .............TGAAAGGAATAGGCAAATTA--TCAATTCTATA.............. -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CTCGTCCTTCTCATTCTATTCTAAAAGTTATCA-TACCATACAAAAAG-CGAAGGGGGAA hal ........................AAATTATCAATTCTATAAAAAACGACGAAGCTTGAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TCCAATTTTAGCAGAAAGTGAGGTGACAAAAGAGTCTGATTCGTCACACTTTAATGGTAA hal TCCGTTTTT..............TGACAAAAAAGCCT...........CTTTAAAGACAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AATATAAAACGTCAATCAGTATAATAGCCAAAAATGTAAAAGGCTAGGACTTTACCTTAT hal AACAATAGAAGTTGCTGCATAGGATGATCAAAACCTGAAAGGAATAGG.....AGCTCCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCGTTTCTTTTCTATTTACATAAGATAGCGTGAGATGAAGTGTGAAAGGAGGCGGGCAAG hal TTATTTGTCGTTTCATGACAAAAAAGCCTATCCTATTACGTTTGAAAGCA.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CG hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...