Similar regions between promoters of yjaX

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TATGCATGTAATTAATCGTCTCTTCGTCGTTTGTCTGAGAAACCTGAGAAACTTCCTCTT hal ...................................................CTTTCTCGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GCTGTTCCTCCTCCTTCTCTTCTGTTGGTTTTGCTGCATCGCCGAACATCATTCTTGAAA hal TCCGTTTCTTCTACT.........................GGCGATCATCTTGTATGAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<< sub ACACATCCAACTGCATACGCCTCCTTTCCATATACCATACTCTATGAGTAAGATGAACTG hal ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATAGTTTAGACGAATATATT-GCCATGTGAAAAAAAATAGGATAGAATT-AGTACCTGAT hal ...........GGATATAGTAGACAGGGGGAGAAAAATAAGATAAAATTTAGTAGTAGGT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACTAATAATTGATCACAACCTGATTGATCTTCTAAATTTAAGATATAAAGGAGTCTTCCC hal ACTAATAATAACTCGTAATC.............AAAAATAAGATAAAATTTAGT...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TA hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...