Similar regions between promoters of yjaZ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> sub CACCTCTTAGGAGCAGCCGGCGGTATTGAAGCCATTTTCTCTATCC--TGGCCATTAAAG hal ..................................TTTTCTCGTTCAGTTTTCATTTAGAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGCGTGATTCCGCCGACAATCAATATTCAAACACCTGACGAAGAATGTGATTTGGATT hal AAAGCCTCCCTTGCACAAGTATCTTTAGTCA......................TTCGATC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGTGCCTGATGAAGCCCGCAGACAGGAACTTAATTATGTTCTCAGCAACTCATTAGGAT hal GTATGTTTGAACAAGGTCGTA..........TAAAAAATTGCCCGGTCATTCTTTAGGA. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]] sub TCGGCGGACACAACGCAACATTAATCTTTAAAAAATATCAATCATAATCAAGCCAAACCG hal ..............................AATAATAGCAATTAGGATC........... -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GCTGCCCTTAAAGGGTAGCCGGTTTTTTTTGTGTGCATAGGATTAAAAGAGGAGGCGATC hal .....CCCTAAATGGTTCCCCTTGTTCATTGAGT.......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AC hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...