Similar regions between promoters of yjbC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTATGGGGCTAGTGGCTGATGCTGCTGGTGCGAAAATAGCTTTTATCGCGGCTGCTGCAT hal ..ATGGAGCCATTGGTTTACCTTTTTGGAGTGGA...AGATTTTACCCTAGCTGATCGTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATATATCATGACATTTCTGATTGCACTGGCGCAGCCCCGTCTGGTTCATTACAGGCGAG hal AATGGTTTATGGCGTCCTCGATGGC.................TGGATGAATGCAATCGTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAATCGAGTTCAATGAGAAACACTTCAAAATGAACGGAGCAGCTGGCTCCGTTTTGCTG hal AAGAAGGGGAGCAAGGGGAAA.................AGCCCTTTGCTCTTTTTTG... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAAAAAAATGAAACCATGGCGGAAGTTCGCACGTCTTTATAGATGTAAGGCTGTTTAAA hal ..............CGATGGCCGATTATCGAAAAA-TTCATTGATTAACGGCGATTTA.. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAAGAAGAAATGGGGTATATCTAAAAGTATGAAGACAACGAACTCATAAGGAGCAAATCA hal ...........................TATGAAACCAACGATC................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...