Similar regions between promoters of yjbF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGAGTACGCAACTGAATCCTCAATCAGCATACACCGTCTTGAAGAGTACGGCAAGCTGA hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]] sub TTATTTCAGAGCATGCTCTAGAAACGATAAAAAAACACTTTGCATCATAGCAAACCGATT hal .............TACTTTAAGAAGGATAAAATAACGATTTGGAACATACAAATCAAATT -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]]]]]]]]] sub TCCTTCCGGAAATCGGTTTTTTTTATGCACGAAAATGCCATTTTAGAGATGTGAAAAATC hal CGCTTTGAGCAAT...TTTTTTTTA.......AAATTCGCTTTGAGCAATTTAGAAA... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAAACATATAGACAAGCAGAAAATACAGCGAACAGGAGTTGATCATCTTTTCCAGAAAG hal .......TATAGACA-GAAGAAGATAGGGC.........................GTAAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATACTTCATCTGGAA-AGGAGAGATGACAATTGTTTAGTGCTGTGACTGAAGACGGCCA hal AATAGGTCAAATGGAATAGGAGGGAGG................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...