Similar regions between promoters of yjbW

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATACGCATGGCACAGGCTGCACCTTTGCTGCGGCTTTAACGGCCCAAACGGCTAAAGGA hal .....GCATGGAACGGAC....................................AACGGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACAGC--ATCCATCAGGCATTTGAGGTTGCGGCCAACTTTGTCCGTGAAGCGGTGGAAA hal GAAAACCGATTCAAGAGGGAGTAGAGG.................CCTGAAACGGAGAAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATACGCTCGGCATCGGATCGGGACACGGGCCGACAAACCATTTCGCTTTTAAACGAAACA hal ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTTAAATACAAGCCGATGAGATCACCAGCTGATGGTGATCTCTTTTGCGTTTGCTACGG hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATGCGCTTTTCATCTGGACAAGGTTATGATATGATAGGAATTAAGATCAGGTACTAATA hal ....................................AAGTATTAAGAACAAATATTAATT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CT hal CT -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...