Similar regions between promoters of yjdJ

sub TTTTTTTGCCAGCCAATTGTAAAGCTCAGGCAAACAGATGAAAACCGTTTCTGTGAAA-- ste ................TTCTACAGCAAAGGCA........AAAACCATTAATGCGTAACC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AAGCAGATCTAATCGAATGCTTCTATACTCTCTCCACAAATAAAAAATGCTAAGAAATAC ste AACAAGAACAAAT....................CCAACAAGAACAAATG........... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATTTGTTTCTCTAATCTATAAACCCGCACTCTTTTTCCATCATCAGGTATTATAAGCCAA ste ...............................TTTTTGCATCA...............CCA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAACAAACAAAAAAATAGACTTGCGTTTGAGTTGTATGGAAGTGAAATTGCAAGAATAAC ste ACAAGAACAAATGAATCAACTTGCG................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCATACGGTGGTAATATATTGTTTGATTTTCCCATATTCATAGATTTGGAGGTCATACAA ste .........................................AAACTTGGAGGT....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...