Similar regions between promoters of yjeA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TAAGGGGTAATTTGTTCAAATGACTGTTCATTCAAAGGGTAATCCAAGAGGAAAACCTCC hal ...GGGGCCAAATGGTCAAAGAAATGATCTCTATGGCGTTACAACAACAAGCAAA..... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CTAGCTTTTTTTATTCCTTTTACCATATTCCTGATGCTTAAGTTGGGTGTATGTACATTC hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 << sub ATGAAATTCGGTTTTTTTTATGATGAAATTCCTTAAAAAGGATTGACATGAACTTCTA-A hal ......................ATGAAAAAACGTGAAACGAATCGAGACGAGCCTTTAGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATCTCATAGTATTACAAATG-TGAAATAAATGTTA-CTACAATGTTACAAAAACATTTCT hal AGTTCATA......CAAATGGTCAAAGAAATGATCTCTATGGCGTTACAACAACAAGCAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAATAGATACAGTTCCAACTGATGAAGAGTAAATCGAAATGGCTACGAAAGAAGGAGTTT hal AAGGAGGTAGTGA-CCA--TGAAAAAACGTGAAACGAA...................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTG hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...