Similar regions between promoters of yjhB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGAAACATTACACACTGGTATATAATCCGTTTTTAGCTGATACAAATAGCAGTAATACA hal ............ACATTGGTAGCTCATCTGTT............AAAAGGGAGTCATACA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGAGAGAGTAAAGGACGATATTGATTACTTGGTGAAGTTAGATTAGATGCTAATTTAC hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AGTTGCACGTTTTTCATCTGTGGAAAACGTGCATTTTTTATAGCGAAACTTGACTTGAA- hal .............TCATCTGTTGA..........................TGACTGGAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGGATGAGTGATAAAAGTGCAAACCAAATGGCTGGAACGGGCACAGCGGATTCGGGCGAT hal AGGAACGGTCGTACAAGTG--AGCAAAAAAACGGGAA....................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CGCCCAAGCGGGGCTTGCTTTTTCCAAGGATGTGTACGACAGGGAGAGGTACGAAGAGCT hal .............................ATCTGTATGACTGGAAGAGGAACG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...