Similar regions between promoters of yjlA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATGGAAAAACACTCCCTGACCAGCTGTTTGACCAGCCATGCCGGGTGACGATCCGCTCTG hal ATGGAAAAACCCTCC............................................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CCAGTCCGGTGTCCTTAAGCGCGTTTTGATACACCACGAGCGGAAAATCAGGGTGATTCG hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GAATCCTGCCGTCATCCGGAAAGAAGTATGTCTGTGTCTCTCTTTCCATCAATTTCACCT hal ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CCCTTTTTTGTCTTCCACATATAGCGGTTCGCCAAACATGATGTTTTTCTCATGATTCCA hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTGATCTGCATGATACCGAATAGTATAGTATAAAAAAATAATGCCAGAATGAGGGATATC hal .........ATGCTATAGTGTACTAAAGTAAAATATAATA.................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...