Similar regions between promoters of ykkC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCGGCATGCATTACAGCAAAACGATCAGAAAATGGAATAAACCGATCGCGGTATATGAA hal ...........................AGAAAACGCAAAAAA.................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAAAATCTTACAATTGAAAGATAGAGCTGAGTTTAGTATCATGATATCATGTAAAGTTT hal .....................................................AATGTTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TCTAGGGTTCCGCATGTCAATTGACATGGACTGGTCCGAGAGAAAACACATACGCGTAAA hal TCTAGGGTTCCGCTTG-CAA--GGCAAGGCCTGGTCCGAGAGAAAACGCAAA-----AAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TAGAAGCGCGTATGCACACGGAGGGAAAAAAGCCCGGGAGAGTCAATCTCATGTGAGACG hal GATTGTCTTTTTTGTCCACGGAGGGAGAAAAGCCCGGGAGA................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]] sub ACTGTCCGGGGTTTTTTTGTTTTCGGAGAATCTTAATAGATAGAAAGGAATGACTCCAAA hal .....CCGTCCTTTTCACGTTCACGTAGATTCGTCAATGATTGTA............... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...