Similar regions between promoters of ykoL

>>> sub ACACCCAAGCGCGTTTTATCCTTTATGTAACGAATCAAACGAGGAGGAAGGATAATCATG ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGGAAGAAAAAGCAGTCTCACTGGCAAAAGAAATTATAGAGTTGGATATCAAGCGTGAT ste ...GAAGAAAAAG...........................AGTTCGCTGACAACCCCGAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub -GAAATGCTGGAGACGTTTATGCAGCTTGCCGGAGAACAGGCTTTTCAATTATTAAGATC ste CGAAATG..................................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 @@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGTTCAAAACGGACAATACCGAAAATCTTCGTAAACA--TAAATTCTTTACATTAGATTC ste ..TTCTAACGTAATTATACAAAAAATGATGGTACTCCGCTAACTTTTGTAAATAAAATTA -120 -110 -100 -90 -80 -70 @@@@@@@@@@@@@@ sub ATACCACGTTCATTTAAAAAGAGTATCTTTTGTATAGGATACCTCAAAATGAAGGAGGAC ste ACA...........TAAAATTAACATATTTTTTAAAT--TTCCTGTAAATGA........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCT ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...