Similar regions between promoters of ykpB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTAATTTTGGATGAGCCGACCAACCATTTAGACCTAGA-GTCCATTACAGCGCTCAATA hal ..................GAGGAACTATTAAGTGATCGACGATGATGAAAGCTCTGTAAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGGCTTAATCAGCTTTAAAGGCGCTATGCTGTTTACTTCCCATGACCATCAGTTTGTGC hal AGGGGTTAGTAAG.........CGCTATACTG............................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGACCATTGCCAACAGAATTATAGAAATTACACCTAACGGCATCGTCGATAAGCAAATGA hal .........................................ATCGACGATGATGAAA... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTATGACGAGTTCCTTGAAAATGCTGATGTGCAGAAAAAATTGACTGAACTATACGCCG hal ...ATGCTGAGTTCCTTTATACT..................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]] sub AATAAAAAAGCAGAGATTTCTCTGCTTTTTTTGATACCTAAATGTGAAAGGAGATCACAA hal .....................CTGAGTTCCTTTATACTTAAA.................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...