Similar regions between promoters of ykrK

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GATCGATACCGCCATCAGCTGTAAAGTACGTCCCGACTCCTGTAACAGAGCTTAAAACAG hal .....................................................AGAACAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACAAAACGATCCCGATTGTTGTAAGCACCAAAATATTCGTT-AGAATAAACAGAAAAATT hal ACA.....ATCGCGAGGCTTGGAA--ATTAAAAGAATCGCTCAGTTTATTAACAAAAGTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<< sub CTTTTCGCCATAACAACCTCCGTTATTTTAAGTTCAAAAGAACCCGTATATTTAAATTAT hal ..........TAAAAGAATCGCTCAGTTTATTAACAAAAG.................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAACATCCATTTGAAAATGCAAGGAATTCGACGTATGATGTTAATGTAATTTGCTGACG hal .....ATCCATTTGTACAT-CAAGGA..............................GAGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTTGAATTTTGAACTTATACATAGACCTATATCCGCGTCAAATTGTTTAAAGAGGTGAAC hal CTTGGAAATTAAA............................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...