Similar regions between promoters of ykuV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCTGATACAAACCATGAGGTATCCCGGGAATATGGCGTTTTAATCGAAGAAGAAGGTGT hal ..........................GTGAATATGGTGTACTTATTGAGGAAGAAGGAAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCTTTGCGCGGATTGTTTATTATTAATCCTGAAGGGGAGCTTCAATATCAAACTGTTTT hal TGCACTTCGTGGACTATTCATCATTAGCCCAGAAGGCGAGCTTATGTATTCTGTCGTCAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCATAACAACATTGGGCGTGATGTTGATGAAACGCTTCGTGTTCTCCAGGCGCTGCAAAC hal CCATAATAACATTGGTCGTGACGTGGATGAAACGCTTCGTGTTCTTCAAGCGCTCCAAAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> sub TGGCGGACTCTGTCCGGCTAACTGGAAACCAGGCCAAAAAACACT------TTAATTCTT hal TGGTGGCCTTTGCCCTGCAAACTGGAAGCCAGGTCAAGAAACATTAAGCGTTTAATTTTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCCAAG----------AACGAAAAGCGGTCTAGCATATTCGTTAGGCCTCTCTTTTAAAA hal GACAAGCTACAGGTTCAATGGGGAGAGGTCTAGCAGCAATGTTAGGCCTCT......... -60 -50 -40 -30 -20 sub TAGGAGGGAAAAAGCA hal .AGGAGGGAA...... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...