Similar regions between promoters of ylaI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATCAGCGAGGGCCATCCGGTAACAGGTATACTGGATGAATTAGCTGCAATTGTCGGCC ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGTGCTTCCCGAAGTGCCTAACGATGTGATTGACAATGAAGATGAACCGCAAACAAAGC ste ....GATGCCGGAAGTGCCAAGCGACCTATTTGA-AACGACGCCGAAGC-CGACCGAAG- -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCAAAATGAC---CAATTAAATAGAAAACAGCAACAGGAAATGGAGAAGGAACAAAACG ste ---AAAATGACGGACAGCTGAACGAACGGGAGGAGCGGCAACTGAACGAACAGCAAAACA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ATCAATCTGATCATCATATGAAAAAGAACAACAATGACTAAGCTATAGCCTTGCGCTTTA ste AGCAATCGAATGAACATTTAAA...................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]] sub GCTTTTTCTTATTTTGGACAGCTTCTGATCCGTGGTATAATACATGTTAGTGAAAGAGGT ste ...............................GTGGTATAAT................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAT ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...