Similar regions between promoters of yllB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTACGTCTTGAAGGATTATGAAAGAATTCAAAATAGCATTAAGCCGCTTCTTGCGCCGCA hal ....................AAAGAATCAAAAATA......................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAACGGATTTGGAATATCATGTATTATTTGAACAGGTACGGTCCAAAATTCTTCACGAC hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTCAAGAATCTGCCATTTTCTTTTCAAAATCAACATCAAGTTGTCAAACTTTGAAATAA hal ....AAAATCCTGCCATTT................................TCGAAAGAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]] ]]]]]]]]]] sub AGTTTT-AAAGAACCCTGAC--TAGTTCAGGGTTTCTTTTTATGGGTAAACAGTGTAAAA hal AGGGAAGAAAAAATCCTGCCATTTGTGCAGGATTT-TTTTGTTAGGAAAAGAATCAAAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGAAGTTGTGGAGCGAAGTGGTGAATAGTGGTGAGTTAAGGAGAGAAAGTGGGGCAAGAG hal TAA--TAGTGGTGAAAAGTGGGGGGATGTGGTAGATTAAAGGTAGAAAGTGGGGGGAG.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATC hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...