Similar regions between promoters of ylnD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> sub ATGCGACCTTGATATTTGTGAACAAAGAGATCCGAAAGGGCTTTACAA-AAAAGCAAGAA ste .........................................TTTACAATAAAAGCA.... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGGCGAGATTCCGTTCTTTACAGGAATTGATTCTCCTTATGAAGAACCGGAAGCTCCAG ste .................TTTACGGGCATCGACTCGCCGTACGAAGCGCCGGAAGCACCGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCTCGTTCTTGATTCAGGACAGCATGACCGTGAAGCGTGTAAAAATCAGCTGATCGAGT ste AGCT...........................TGAATCATGCACGAAAGGGCTGA...... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGTTAAACAAAAATTGAGCTGAATATGATCTGCTGCGTTCTTCTCAGATGCCGGAATGC ste ..........................................................GC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGCGAGAACATCATCACAGCGAATCTTCTGGAAGAACTCGAATAGATCGGGGGAAATAC ste GAGCGAGGA-ATGATCCCGGC....................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...