Similar regions between promoters of yloD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGCTTGTCGTTGAAATGAAAAGTTCTATTGAAAAAATAAAAGAACAAGTGCAAAATAT hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>> sub AGAATAGTGACTGTGCGTATTGTTTACAGACGGTCTTACTAGGCTAAACTAGAGACGTCT hal ........GTCTGTACATAATGATTATA..CGGTCATAATTGCCGATAGCGATCACGTCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATTTTACAGGGGGAACGTAGAAGATGACGATTAAACTGATTAATATCGGATTTGGCAATA hal TTCTTA.....................CAATTAAACGGATCATT..........GCAATG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCATCTCCGCCAATCGGATGATTTCGATTGTCAGCCCGGAGTCTGCGCCAATCAAACGGA hal CCCGTTCCGA-AAACGAACGATGACGAATG...........TCCGCTCCAATTAAACGGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGATTCAGGATGCAAGAGACCGCGGAATGCTAATTGACGCTACATACGGACGAAGAACCC hal TCATTCAAGAGGCGCGAGACCGAAACATGCTGATCGATGCCACGTACGGGCGAAGAACGC -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...