Similar regions between promoters of yloU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGTGATAACGCATTTACGTGCCATT-TGTTTCCCTCCTCACTTGCACAAAACATCTACTT hal TGTAATGTAGCATTTACGTGCCATGATGTGCACCTCCTTA.................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TTTAACATTCATATAATCTTAGATGCTTTCGATATGGATACTTTAAATAATTTACCACAG hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CTAAAAAACGTTTGCAACTATTGTTTCATCATCTTTCAAGAAAATTCACTTGACATCTTG hal ...AAAATCATACTCGACTATAGTAGCACAGGCATTTCAGAAAA................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CGGAAACAGCAGCGCTATAGTATATGTAGAGGTACGGCCAGCGATTATTGCCTGGTCTTT hal .....ACAGTAGTGCTGAAATGGATG--GATTTAAGCGAACCGTTCGTTTGCCCG-CTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCATAATGGAAACCATATAGTAGAATAGCTGTAACTC---TATGCATTCGAAGGAGGAAC hal CAAAAACGATAAGAGTATAGTAAAATGACGTTAAAACGCATTTGCTTTCG.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAGT hal .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...