Similar regions between promoters of ylxY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGACGGTTTGGTGCACATTTCAGAGCTTGCGCTTGAACGCGTAGGGAAAGTTGAAGAT hal .........................................CGTAGAAAAAACTTTAGAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTTGTGAAAATCGGAGACGAGATTCTTGTCAAAGTCACTGAAATTGATAAACAAGGACGA hal GT.......................................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGAATTTATCCCGCAAAGCGGTGCTCCGTGAAGAGAAAGAAAAAGAAGAACAACAATCT hal ..............................GAAGTAACAGAAAGAGA............. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>> sub TAAATGAAAACATAAAAGGAGCCTGGGAGACCCGGCTTCTTTATTTTGAAGCTTTTCAAA hal .....GAAAACATGAAAGGAGCCTGTAA-ACCAGTCTCTTTTTT................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGCAGGCGGGTTCTACCTTGTCCTTCTCCTTCATAATGTGAGGTGAGGGGGGGACAGAAC hal .........GTTCTAACCTGTCCACCTCTTGCATAGCGTTAATAGAAGAGGG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...