Similar regions between promoters of ymcB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCGGTGTTTTTGCCCAAAGTATCGTTTTCCCGACTGTAGCAAAGGGAAAAGCCAGAATT hal .......TTTTTACGTGAATCATTGTTT....GAATTTATGTAAGCAGAAAGCAACCACT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCACGATTATAACAGCAGAGCACACCAAAGATGAACTGGATCAGGCGCTTGATGTCATC hal CACAC..........................AAGAACTCG-TCGGAGAATTTATGTAAGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAAGACGGCAAAGGAGCTCCAGCTATTGTAACAAGAGGAAGAGTTTACTCTTCCTCTT hal AGAAAG...................................ATAATTGAAACTTGAGCAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTGATTCCTTA--TTGATTATTATTCTCAATGAGTGTACAATGATAGGTTGCCAGTTGTG hal TTGCTTTTTTACGTGAATCATTGTTTCAAAGGAG---ACGATGACTCGTT.......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAGAGCTTCAATAACCTTTATACTGAAGGGTGGAAGTTTGGTTTGAAAGGAGAAAATATG hal ................................GAATCATTGTTTCAAAGGAGACGAT... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AC hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...