Similar regions between promoters of ymdA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TACCAGCTTCTAAATCAAGAATGATTGGCGATCTTCTTTTGGATGAATTGCATTCGGCAC hal ...........AAATTGACAACACTTGACAATCTCCTGTATCATCGATAGAAT....... -300 -290 -280 -270 -260 -250 ]]]]]]]]]]] sub GTGAAAAGAAGACTGGCCTGCAAACGTTAAGATGGCAAGCTTGACAAGTATTTCCGACAC hal ....AAAGAAGAATG-CAACAAAATGTTAA.............................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATTTACAATGAAGTTGTAAC-ATTTGTTTTTTTAACAT--GATTGTTAAACCATTTAAAC hal ...TGCAACAAAATGTTAACCATTTTTTTCTGTGGCATTCGTGTGTTTAATTATGAGAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTGACAAGGGCGATGAACACACTCATTCCCTGTGAAGGTTCTAGTATGTTGAGAAAACTA hal ATGA............................................TTGACAACACTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GACAATGTACATGCCGACACTTTTTAAGCAACAACCAAGTTCATAGCAAGAGGAGGTGAA hal GACAATCTCC.....................CCAACAATTAGATAGCAAGAGGGGGTGAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGT hal AG. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...