Similar regions between promoters of ymdB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> sub ACTTGAAAAACTTGAAGAAATTTCTGAGTCCTACGAAGGTGTTGAAAA--ATCATTTGCC hal ....................................AGGGATAGAAAAGGAGCATTTG.. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTCAGGCTGGACGCGAAGTGCGAATTATGGTGAAGCCGGATTCAATTAATGATCTTGAG hal .............................................ATTAATCTTCGTTGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTCATCGACTGGCGCGAGATATCCGCAAGCGAATTGAGGACGAGCTCGATTATCCAGGT hal CTTCATCCGCTGACTAGCGGTA.........GAATTGGGGTTCACATCGGTTA....... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]] sub CATATTAAGGTGACAGTAATCAGAGAGACTCGAGCCGTAGAGTATGCAAAATAAAGTGAT hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]] sub GCGCTAAGCATCACTTTATTTTTTTGACGGCAAGGAATTTTCAAGAAGAAAGGATTTACA hal ......................TTTGACGGAGAACCATTTTTA................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...