Similar regions between promoters of yndD

>>>>>>>> sub AATTTTAGTTTTCCCAGACTGCTAAAAGGCTCATTTTGTGTTAATTATGCAAAATGGTCA hal .ATTTTTGATTTCATCAACTTCATAAA................................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GGTTGATTTCTTTAAAAGCATGATGAAATGTTCATCATGCTTTTTTATTGAGAAAAAAGA hal ..TTGATTTCATCAACTTCATAA..............................ATAAAGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CGAACATAAAAAATAGGTATACGGGAAAAATAATC--CTATTAGAGAGAGGGGAACTGAC hal CGCACAAA.........TATTGGGGAAAAGTGAAGGACACTTGGAGCGATGAGGACGGAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGATGGATAACATGATATCAACACTTACTGACTGGAATGTGTGGTTTCAAGCGTTAGTAG hal A...............................................AAGCGATAGAAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATTTCTCGTTCCATATGTAATCTATAAAGTGTTTACTTGGATTCATGTATAAGAAGGTG hal AAAAGATTGAAAAACAAGCAAACGATATTGTG...............GAATTAGAAGGTG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CA hal C. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...