Similar regions between promoters of yndG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGATGTTGCGGGTTTTGATGAATCTTTTAGACTTACATATC-CTCACTTATGGAAAAGGG hal .....TTTCGGGGAATGAAAAAGGTTTGCGA-TTGTTTATCACGAAAATAGGGAAAACAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAAAAATAACTGGGATGACACCTTCAGTAAAGCCGACATCACATACAGTGTGAACGTCA hal AAAGAAATGAATAG...................................TGTGAACGTTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAATTACTCATTTCGGCACGGTTAAAACTCAGTAATGAATCCCAAGGAAGAGAAGGAAAC hal TGTCAACAAATGCCGGCA...............................GGGAATGAAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTCTCTTCTCTTTTTTATGCATTTATTAGGATAAAGATACTTTTTTTGGAGAGATATACA hal AGGTTTGCGATTGTTTATCACGAAAATAGGGAAAACAGA..................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTTTTCAAATCGACCAATATGCTAATATAGGAATTGCTTGAAATAGAAGGGAGAAGGGGC hal ......ACAGCGACCATTAT-CAAATAT..................AAGGGAGATGGG.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...