Similar regions between promoters of yneF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> sub ATTATATTTATAGAATAGCTTTGCCGAAAGCAAAAGGCCACGCGACGTTT-ATGATGAAG hal ................AGCGTTGCGAAAAG......GCGAGGGGACGATTGATGCTGAA- -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGCACATGATAGAAATTGTGGCTTCGGGAGATTACGAGGCAGAAACGATATTCTTTGAA hal -ACCACTTTATTTGAAGCGTTGC.............GATGCTGAAACCACTTTATTTGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGTTAAGAAAAGTAAGCCCTTGCTTTTTAGCAATGGATTTCAATTCGAAGCGTTACGGA hal GCGTTGCGAAAAGTGCGAGGAGCGTTTTTTGCCATCGATGTGCAGCGTATGCGGTATGGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGCTAAATCCGGTGAAAGAAAGAAATTTTGTCTAAAACCGAAGAAAAAGAGATGTAAAT hal TGGCTAAATCCGGTCAGGCAAGTGAAGCTCGTCTAAA....................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTGTATAATAGCTTTTGGTTTAGTACACTTTAAACTAGACAACATGAAGGAGGAAATAA hal .....................................AGACAGCTTGAAGGAGGA..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...