Similar regions between promoters of yneN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGTGAAAATGCGGATACACTCGGCTTAACGGGTAAAGAAGTCATCGAGGTAGATGTTGA ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAAACAGTTCGTCCTCGTGACCTTGTGACTGTAAGAGCAATCAATGAAGACGGCAATGT ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACAACTTTTGAAGCAGTCGTCCGCTTTGATAGTGAAGTTGAAATTGATTACTACCGCCA ste ..........GACACTGTCATCCATTTTACTATTG.....................GCCA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGCGGCATC-CTTCAAATGGTGCTTCGTGAAAAAATGAAGCAGTCCTGATGAATCAATA ste TGACGAAATCACTGCAAATCGT...................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]] sub GGAAGAGAAGGCATTTCGCTTTCTCT-TCTTTTTATGACACAATGTGCTGCGGAGGTGGC ste .........GCCATTTTTGCTTCTCTCTCTTGCCATGACGAAAT................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...