Similar regions between promoters of yobR

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCAAATTGTCTGTCTTGTGACGAAGCTGCTCATTGAAAACGGCTATGCAAGTGAAAAGAC hal CCAGATCTTTAGTCTTGTAAGG...................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCCATTCATGCGACAAGGGGGCTCAGAAGTCTGCTGCATGGCTTTACTGTTTTAATCGC hal ..........................................CTTTAGTCTTGTAAGGGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAAGAAGCATTTGAACGTGAGGAGGACATTTTAGAAAGCCTGTCATTTTCAATTCGGAC hal AAAGGA...................................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTTTTGTCAGGATTATTAATAAACAA--TAAAAATATTATGTAAACAAATAAATGGATG hal ............ATTTACAATGAACGAACTAAAATCAAGGTAGAATCAAAAAAATAGAT. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCTTATATTTCTGAATATTGTATAATATCAAGGGAGTATACATAGGGGAGAGGCATTATG hal .................TTATTTACAATGAACGAACTAAAATCAAGGTAGAATCA..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CA hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...