Similar regions between promoters of yocJ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTGATGTGGAGGATGATCTGGAGACAGATGCTCCTTCTTATGAAAGAGAGTTTCATGAA hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGGTAAAAG---ACTTATCCAACAAAGAAACAATTGATCAAAAAAGCTCGCAGACGTAT hal ....TAAAAGTAAACTTATTAAACACAAAA.............................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GAAATCTTGGATCGTGAACAAGATTCGAAGTAAAAATGCCAAGCAAGTACACCGATATTA hal ................................................ACAAACAAATAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]] sub GATGTACTTGCTTTTTTTTGAAAAAAAATCTCATATTCAAAATAAAGTGATTGACTTTAC hal GATGTA---ACTATACTTTTAAAAGTAAACT--TATTAAACACAAAACGATAAAAAGTAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTAAAAAAGAAAGTAACATACTATTTGTAAGTAAATATAAAAAGTTTACCGGGAGGAATA hal TTTAAAAGGAATGGGAGGAAATTTTT.................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAA hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...