Similar regions between promoters of yodJ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGATTCGCAAATTGAAAAACTTGCAAAATACGGTGTGCTTGGCGTTGAAATGGAAACAA hal ..............GAAAAAATTAAAAATTAC............................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> sub CTGCATTGTATACATTAGCAGCGAAGCACGGAAGAAAAGCCCTGTCAATTCTCACC-GTG hal .......................................CCCGATGAACTCCCACATGTC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGTGATCACGTATTAACAGGAGAAGAAACGACAGCGGAAGAGCGTCAAACGACATTTCAT hal TTTGATATGTTCTATACAGGAGATAAAGCGCGTACAAAAGA................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATATGATAGAAGTGGCTTTACATTCCGTATCACAATAAAATATATCAAGAGGCGTGCTG hal ..........AAGCGGTTTAGCATTC........................AGGCTTGTTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGTGCCGGCAGCCTCTTCTTTATGCATGCGGAAACGATTGATAAAAGGAAGGTAATGTAA hal ATTGCGAAAAACATAGTCGAACAGCATGGTGGAACGGTT..................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...