Similar regions between promoters of yojK

sub TATCGGTGTGATGAAGGAGCTGAAATCCCGGGGAGAAAACATTACGTACTACGCAGTGAA ste ......................AAAACGCGCGGCGAA..............CGCGGCGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GGAATATAAAGAAAAAATCACAGCTCTTGATATAGAGTTTCGTGAGTATCATGATTTCAG ste GGA..ATCATGACAAAAACGAAGTTC.................................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AGGAGATTACTTCGGGAAAAACGCAACCGGCGATGAAGAAAGAGATTTCACAGAAATGCT ste ..............GGAAAAACGCG--CGGCGAAGGA....................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTGCGCTTTTTTGAAAGCCTGTAAGATATCGCGACTCATATTTATGAGGA-AGTCAAACA ste ...............................CGCCTCCTCTTCCTCAGGACAGTCGAATA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGAATCGTATGATTATGTCATATATGATCACCATCTTCTCGCGGGTAAAGTCATTGCCAA ste .................TCACATACCAGCACCA........................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...