Similar regions between promoters of yoqE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCAATTGGCATAAAAGGAATGGGCCAAAACAATTTATTTCGCTTTTTGAGGGAAAATAA ste ......TGGCATCAAGGTGCTGG..................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > sub AGTTCTTATTGATGGAACAAACAAAAACGCCCCATATCAAAAATATGTAGAAAGAG---G ste ......................AAAAGCGCCCGA.....ACAACATGAAGAAAGATAGCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTCTTTCAAGTGAAGACCCAGGAGACAAGTGTTGGAATTAAAACAATTACTCTTGTTAC ste ATTCCTCCAATCGTGGACGCTCAAGTGAAGGG................TAGCCTTGTTTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCCTAAAGGTGCCGATTTTATTGTTGATCTTCTAAAGAAACATGGGCACAAAAGAGAAAT ste GCCT...............................................AAGAAAGAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>>>> sub AGCATCATAGATTTGAAAACTTTAGATAAAAGTAAAATTTTAAAGAGAATCGGAGGATGG ste AGC......................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAG ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...