Similar regions between promoters of yozA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAATCCCGGTTGAAAAAAAGCAGGACCAATAAAAAAGAGGCGATGACAAAGACAAAAATC hal .....................................ACGCGATGACGA-GACAA..... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATCATAAAACCCGCAGCAGCGAAACAGCCTTTTCTCTTTTTCTTCACTGTGTTTCACCCT hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CAATGTTTGGAGCAGTATGACCTTTTTTATTATGACATAAGAGGGTATATCAGACCAAGT hal ..............GGATGATATTTTATAT.......TAAGATGGTATCTTAG--CAATC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAAACCTGAT-TTGAAACATAAATTTAAACTATGAGATTGAAATGGAATACAAGCAGGC hal TCTCACTTAATATTCAAATGTTTATTTGAT-TATATGATTGACAT............... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGGTTTGCACTCAAGCGCATTT-GTTATAAGATAAAACTATGAATAAAGAAAGGTGATAC hal .............AGCTCATTACGCCATATGGTAAAACGACGATCCAAG........... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...