Similar regions between promoters of yozB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCTGCCGCGAAAAGATGGGAACGAATGGTTATTGCCGGGGATAAAGAAACGGCCGATA hal .......CGGGAAAAAAGGGGAGCGATCCGTTTTT....GGCGTAACGAAATGGTA-ATT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTTGGATCAGCATATGAATAAACCCATTCATTCGAAAATTCAAAAGAACCTGCTGAATG hal TGTTGTTTCAAC..........................................TGTAGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]] sub AAAATGAACATAAGGTCATTGAACATTTGATAAAAGAGGCGTAAACCTAACAGGCCGGGG hal ATAATGAAC...................GAAAAAAGGGGAGCGATCC.ATCATGGCTGGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CTAATAGCCTCCGGCCTTTGAAGTGTGTCTAATTTCTGACGAAGCAATCGAAACCGTTGA hal CTAA.....TCCTTCATTTGTAGTAT.................................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CATCTTCTTTGAATTTGCATACGATTTGGATAGCCAGTACAAATTAGGAGAGGTCACCAA hal ...................................AGAGCAAAGGAGGAAAGCTC..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...