Similar regions between promoters of ypbD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAAATGCACCGTGTATCATTTTTGCTTCAGCGTGACGGCTGTTTAAGGCAGGCACTGTT hal ......GGACCGTTGATGATTTCGTATCCATTGTG......................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACCTACTTTGATGAATCATACGAGCCTGATGACGGAAACCTCCCGTGCTGTTCACATTG hal .........................................TACGGTGCTGTGATAATTG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> sub CGGTTTTGATTTATCCTTGTATGAACAAAAAGGGGAACGGAGTAA--AATGGCGCCATTA hal TGGTTT....................AAGAATGGTTACAGACAAAGGAATGCCGCC.... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACAGCTGGAGTTCGGAATTGCACCGGATATTCAGCTTGCAGACTGTAGGTGAGCTGAAC hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>> sub TGAAACAGCAAAAAGATTATATTCAGCATATGACTGACCATGATATGCTGAAGCAGTTAT hal ...AAAGGCAAAAGAACTATACTTAGTCGAAGAATG........................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...