Similar regions between promoters of ypbH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGTCCTTATGAACTGGGGAAAACAGGTATTGTTAAAAACGCGGCATATCTGATCAGCAA hal ...............GGGCAAAACAGG................................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGCTACGGCACGACAAAAGTGCCTCTTCGTTTAGGTGCTGAGCCTGAAACTCACATTGT hal ...................GTCCTTCTTCGT............................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACTCTTTGCGGGCCAGAATAACTTCTAAAAAGCAAAAATCCGTATGGCAATAAAAACTG hal .................AAAAATTTATAAAA..............TGTCAATCAAAACTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CATTGTGCTTGTCTTACTAGTGAACTCAGTGTAAACTGATAACAATTAAGAACCTATGAC hal TAT.....................CTTATTGGAAGTACAAAAGAATTAGGAGCGATGGAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCATCATCTCATATAATGTGTTATATGATTTGTGTGCAAGTAGAGGCAGGAGGGAACGTT hal CTAAAAATTTATAAAAG----TAAATGGGTTGGCTGAAAG.................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...