Similar regions between promoters of yphP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCTTTGTTGAAAACGGAGACCATATTATCGTTGATATTGAAAAACGCATCTTGGATGTAC hal ........................TTATGTGGGACGTGCAAAGTGGCAAAGCGGATGATC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AA-GTGCCAGAAGAAGAGTGGGAAAAACGAAAAGCGAACTGGAAAGGTTTTGAACCGAAA hal AAAGTGATGGAAGAAACGT.....AAACTAAAACCGTAC----ACGGTTGTGGAGCGA.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGAAAACCGGCTACCTGGCACGTTATTCTAAACTTGTGACAAGTGCCAACACCGGCGGT hal ....................................GTGCAAAGTGGCAA.......... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>> sub ATTATGAAAATCTAGATAGCTGGGGACACTTTCTTTTATTTTAAG----GCGTGAACATT hal ............................CTTGATTATTTTTCAAGAAGAGCGTGAA.... -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TGAAATCCGGCCCTCTCTATAGTATCCTTTACTTCAGATGAAGGATACTAGAGGGGGCTT hal .....................GTTTCCTCATTTTGAGATTAGGGA............... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTTTT hal ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...